120-dags reglen og handicappede

To arbejdsgiver er her i januar 2014 hver blevet dømt til at betale over ½ mio. hver. i godtgørelse og sagsomkostninger, fordi de har brugt 120-dags reglen forkert og overtrådt forskelsbehandlingsloven.

Begge sagerne her kunne have været undgået, hvis arbejdsgiverne havde været opmærksomme på, at man ikke kan bruge 120-dags reglen på handicappede og at EU-domstolen har skabt nogle nye præcisser for hvordan man forstå begrebet “handicappet” .Det kan altså hurtigt blive rigtig dyrt ikke at kende de regler man skal bruge som arbejdsgiver. Står du derfor og overvejer afsked af en syg medarbejder, kan godt betale sig at kontakte en personalejurist, inden du griber til fyresedlen.

I de konkrete sager var den ene lidelse rygproblemer og den anden et piskesmæld, og fordi de var varrige/eller langvarrige skal de betragtes som handicap og så skal man som arbejdsgiver forsøge at afhjælpe inden man afskediger.

Man kan under alle omstændigheder ikke bruge 120-dags reglen på sygdom pga. handicap (fordi vi har forskelsbehandlingsloven der beskytter handicappede bl.a. mod afsked pga. handicappet).

Kort om 120-dags reglen:

Når man har funktionærer ansat, er der en mulighed for at afskedige dem med et kortere opsigelsesvarsel hvis

  • man har lavet en aftale om at kunne bruge det man kender som 120-dags reglen*
  • aftalen er skrevet ind i medarbejderens kontrakt (ansættelsesbevis)
  • og man afskediger i forlængelse af de 120 sygedage

120-dags reglen giver ikke en øget ret til at afskedige pga. sygdom, det er dels en administrativ regel og dels en regel der handler om at de lange opsigelsesvarsler en funktionær har efter mange års ansættelse kan forkortes til 1 måned.

120-dags reglen bliver tit misforstået – og ofte bliver afskedigelser tilsidesat fordi arbejdsgiver har afskediget for tidligt, eller for sent og så bliver afskedigelsen kendt ulovlig. Bliver afskedigelsen tilsidesat skal l arbejdsgiveren som mimimum betale en godtgørelse svarende til den opsigelsesperiode medarbejderen skulle have haft under en normalt afsked.

I de konkrete sager skulle den ene arbejdsgiver betale 14 måneders løn (356.565,02 kr.) + sagsomkostninger på 158.860 kr. og den anden måtte af med 16 måneders løn (400.740,21 kr.) + sagsomkostninger på 159.920 kr.

Sagerne kan i ses i deres helhed her: Domsoversigt fra Sø- og Handelsretten

Inden du griber til afsked, kan det være en ide at sparre med en jurist eller en advokat med speciale i ansættelsesret og personalejura. Kontakt Rikke på +45/26 28 39 40 eller mail: rikke@lovmand-coach.dk hvis du har brug for hjælp.

_______

* Funktionærlovens §5, stk. 2:Stk. 2. 

Det kan dog ved skriftlig kontrakt i det enkelte tjenesteforhold bestemmes, at funktionæren kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i ialt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens funktionæren endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at funktionæren er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er sket

Du er velkommen til at lægge en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>