Månedsarkiv: oktober 2013

Hvem arbejder du for?

Man er jo super priviligeret, hvis man er i den situation, at man har muligheden for at træde ind i en virksomhed, som en anden har bygge op.

Det som den anden har kæmpet for og med – alle børnesygdommene og erfaringerne – kan man gå lige ind og overtage – ved ejerskifte eller generationsskifte.

Om man skal lave et lige snit eller man skal lave skiftet mere glidende er en smagssag og afhænger af mange faktorer – men en ting man som kommende ejer skal tænke over og få italesat, er; hvem der høster af hvilket arbejde.

Når jeg er ude og tale om generationsskifte, ser jeg tit at virksomheden i kortere eller længere periode op mod et generationsskifte kører på mindre end fuld kraft.

Det kan skyldes sygdom hos ejeren, en generelt “afmatning” i virksomheden (“vi har de kunder vi skal have – det giver bare for meget arbejde at få flere kunder”), virksomheden kører på rutinen eller andre forhold der gør, at virksomhedens drift og udvikling er stagneret og ikke vækster.

Kommer der nye (og måske yngre) kræfter ind i virksomheden, kan det tit og ofte ses på tilvæksten af nye opgaver, kunder eller områder. Noget bliver lagt til og urentable forretninger bliver måske trimmet fra.

Der kommer en ny energi – som tit medfører et større overskud. Også økonomisk.

På det her tidspunkt, er de nye kræfter ofte ansat ind i virksomheden. Det er sjældent at man kommer enten fra gaden eller familien og bliver indsat i ejerkredsen med det samme.

Og spørgsmålet er så hvem, der helt konkret skal høste af den nye tilvækst. Er det primært den gamle ejer, da det hele bygger på hans eller hendes forarbejde? Eller er det den nye medarbejder/ejer, som har skaffet tilvæksten til huse?

Og lige præcis her er det vigtigt – for begge parter – at finde ud af, og få aftalt en proces for et eventuelt kommende ejerskab, sådan at begge parter i virkeligheden arbejder “for sig selv” – og har et fælles ønske og behov for at øge værdien af virksomheden.

Et eksempler fra den virkelige verden:

Virksomhed A er pga. ejerens alder stagneret en del og er egentligt på vej til at lukke. Der bliver ansat en medarbejder, der tager del i ledelsen af virksomheden, egentligt med henblik på at lukke virksomheden.

Det viser sig dog at der er et hidtil uudnyttet potentiale i virksomheden og den nye medarbejder knokler til, får en relativ lav løn og arbejder mange timer, fordi han kan potentialet og der tales om at han kan overtage virksomheden.

Den hidtidige virksomhedsejer har det fortsatte ejerskab, men testamentere virksomheden til den nye medarbejder.

I løbet af det næste årti viser det sig at der mulighed for betydelig aktivitet i virksomheden, og et begyndende underskud vendes til et ikke ubetydeligt overskud.

På trods af tanker og ønsker om at afhænde virksomheden til den næste generation bliver det ikke effektueret – og virksomhedsejeren dør.

Virksomhedsejeren har testamenteret virksomheden til den nye medarbejder. Det at der ikke er lavet en plan i god tid og med de rette rådgivere har følgende konsekvenser.

Større arveafgift end nødvendigt: Da medarbejderen ikke er beslægtet med virksomhedsejeren,skal der udredes en ikke ubetydelig arveafgift for arven

Oplevelse af snyd: da der er levende familiemedlemmer føler de sig snydt for deres arv. Medarbejderen føler sig snydt over, at skulle betale så høj en arveafgift af en værdi vedkommende selv har oppearbejdet.

Havde virksomhedsejeren – eller medarbejderen fået rådgivning i processen, kunne alle ovennævnte forhold været blevet undgået. Prisen for rådgivningen ville være blevet betalt tilbage i mindre arveafgift.

Tirsdag morgen mødtes jeg med morgenfriske mennesker, der gerne ville høre mere om hvordan man skal forholde sig til værdiansættelse af sin virksomhed, skatteteknik, modning og gearing af virksomheden og den personlige forberedelse … når man tænker ejerskifte eller generationsskifte.

Oplægget var en lille appetitvækker over hvad vi tre rådgivere egentligt kan hver i sær og det bliver fulgt op af vores aftenkursus over 3 afterner/3 timer der løber i november måned.

Alle der har en virksomhed, kunne tænke sig at få en virksomhed, tænker ejerskifte eller generationsskifte – eller exitplan, kan blive en hel del klogere på det, hvis de melder sig til det her kursus .. og det kan ske her:

Tilmelding

Læs eventuelt mere om kurset her: Få de rette værktøjer til et godt generationsskifte (ejerskifte)

 

 

Ansættelsesret og personalejura – kurser i 2014

I mindre virksomheder er det almindeligt, at ansættelse, afsked og resten af de personaleadministrative opgaver varetages af ejeren eller bogholderen. Nogle gange er det en og samme person.

IMAG0473[1]Der findes en masse love og regler, der skal beskytte medarbejderne, og det kan blive rigtig dyrt for den arbejdsgiver, der uden at ville det, kommer til at overtræde disse regler.

Til gengæld kan man meget nemt få styr på området og øge sin virksomheds værdi og effektivitet og spare dyr ledelsestid hvis man får tjek på reglerne og måske også får indarbejdet politikker og praksis på forskellige personaleadministrative områder.

Læs resten

Det koster penge at ansætte forkert og lade være med at fyre

Det koster at fyre, men det koster også at lade være. Det kan på sigt koste virksomheden mere at holde på en dårlig medarbejder end lade vedkommende gå. Men det kan være svært at overskue.

Det er her, det ville være en god idé at sætte en HR-medarbejder i spil.

Ordene kunne være mine, for det er en af de ting jeg ofte siger til de ejerledere, jeg møder på min vej rundt i små- og mellemstore virksomheder.

Men det er de ikke, de kommer istedet fra Syddansk Universitet og er at læse i en artikel om små- og mellemstore virksomheders praksis vedr. ansættelse og brug af HR-kompetencer. Læs resten

Få de rette værktøjer til et godt generationsskifte (ejerskifte)

Sammen med to andre rådgivere, der er eksperter på hvert deres område, er jeg gået sammen om at lave et rådgivningsforløb, rettet mod virksomhedsejere og deres ægtefæller, som har lyst til at få mere viden om hvad man skal være opmærksom på ved generationsskifte/ejerskifte.
 
Det sker over 3 timer 3 aftener i november på Frederiksberg – og du kan melde dig til lige her: tilmelding og mere info