Månedsarkiv: januar 2014

Persondataloven og anmeldelsespligt til Datatilsynet

Opsamler du det der man kalde ”følsomme oplysninger” på dine medarbejdere, i dit personalearkiv, skal du anmelde det til Datatilsynet.

Inde på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk kan du finde en anmeldelsesblanket. Den ligger under menupunktet “Anmeldelsesblanketter” og hedder “Privat virksomhed”.

For at gøre arbejdet lettere for virksomhederne har Datatilsynet udarbejdet en standard, som kan bruges som kladde for anmeldelse af personaleadministration. Den ligger her: standard.

Opsamler du ikke personfølsomme oplysninger, kan du godt have et personaleregister uden at anmelde det.

Datatilsynet skriver selv følgende omkring de to typer af oplysninger (hvis du klikker på teksten, kommer du direkte over til datatilsynets hjemmeside om personaleadministration og kan se teksten i sin helhed)

Almindelige oplysninger er f.eks. identifikationsoplysninger så som medarbejderens navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, nær familie, oplysninger om uddannelse, udtalelser, tidligere beskæftigelse, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet fravær fra arbejdet, oplysninger om pensionsforhold, kildeskatteoplysninger og oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.

 Sådanne almindelige oplysninger vil normalt kunne registreres, i det omfang virksomheden skal bruge oplysningerne.

 Virksomheden må normalt registrere de oplysninger om en ansøger, som personen selv afgiver i sin ansøgning.

Reglerne om behandling af almindelige personoplysninger findes i lovens § 6.

 Følsomme oplysninger er f.eks. oplysninger om helbredsforhold, herunder misbrug af nydelsesmidler, alkohol m.v., oplysninger om medlemskab af en fagforening, oplysninger om strafbare forhold samt andre tilsvarende rent private forhold, f.eks. om at en medarbejder er bortvist fra jobbet på grund af en grov tilsidesættelse af ansættelsesforholdet. En personlighedstest vil som regel også skulle betragtes som en følsom oplysning.

 Følsomme oplysninger er også oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold og væsentlige sociale problemer. Følsomme oplysninger er omfattet af bestemmelserne i lovens §§ 7 og 8.

 Som hovedregel må en virksomhed kun registrere følsomme oplysninger om en medarbejder, hvis medarbejderen har givet udtrykkeligt samtykke til dette.

Nyhedsbrev 1/2014

Så er lovmand & coachs første nyhedsbrev ved at være på trapperne. Nyhedsbrevet giver dig indsigt i nogle af de ting du skal vide som arbejdsgiver (eller bogholder), hvis du selv håndterer dit personaleområde

Nr. 1 kommer bl.a. til at handle om

  1. Ferie: oprettelse af et årshjul, der hjælper dig gennem 2014 måned for måned (bl.a. om varsling, Feriefonden mv.)
  2. Oprettelse af personalearkiv: hvad siger persondataloven, og har du husket at orientere datatilsynet?
  3. Bliv bedre til at afskedige: første del af serie om hvordan du afskediger med både jura og hjerte i projektet

Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet kan du skrive dig op lige her: NYHEDSBREV

Arbejdsmarkedets partere

arbejdsmarkeds partereEn del af det jeg underviser i når jeg underviser om ansættelse og afsked i mindre virksomheder, er hvem det egenligt er vi taler om, når vi taler om “arbejdsmarkedets parter”.

Helt traditionelt taler men om overenskomstparterne og “den danske model” når man taler om parterne på arbejdsmarkedet … men når jeg underviser trækker går jeg et skridt længere ud – ja helt op i helikopterniveau og prøver at vise hvem det er der er med til at sætte rammerne for dig som arbejdsgiver og hvor alle de regler og love du skal kende til kommer fra … og lige nu kan du få et sneakpeek af den tegning mine deltager på morgendagens aftenmøde bliver præsenteret for.

De er jer der er arbejdsgivere og lønmodtagere der står der inde i midten og tager i mod det hele.

Overskueligt ikk?

Læs resten

Visionær fremtidssikring

HÅNDTRYK 001handler om at finde et andet ord for ejerskifte.

Der er ingen gejst I ordet – ingen interesse, blod … zest!.

Lidt mere end i ordet generationsskifte, og måske lidt mindre end i ordet exitstrategi.

Men ingen af dem beskriver det som er af betydning for lovmand & coach og driver os i vores arbejdet for flere og bedre ejerskifter i Danmark.

Det handler nemlig ikke om at få én ejer skiftet ud med en anden. Det handler ikke om at få nogen sendt på pension. Det handler ikke om at nogen er for gamle eller at det skal stoppe

Nærmest tværtimod.

Læs resten

Godt nytår og ny læring i vente

LoC_kort_1113_Page_2

Og med det fromme ønske skal vi også oplyse at vi skyder året i gang med et gratis fyraftensmøde torsdag den 16. januar 2014 – kl. 17 på Nørrebro. Det er Regnskabsskolen der lægger hus og står for det, samt en række undervisningsdage i løbet af året.

Temaet er ansættelse og afsked i mindre virksomheder og er tilrettelagt til iværksættere samt virksomhedsejere og bogholdere der selv sidder med personaleansvaret.

Du kan læse mere om det og melde dig til på Regnskabsskolens hjemmeside; Info/tilmelding