Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Afsked med hjerte og jura

Afsked med jura og hjerte

Hvis du vil lære mere om at afskedige med jura og hjerte på rette sted, så har vi i lovmand & coach et kursus om det – og du kan læse mere om det her: Afsked – med hjerte og jura.

Hvis det er sådan, at hver 20. ansat har “ondt i arbejdslivet” og mistrives på deres job, som nogle undersøgelser viser, kan du som arbejdsgiver – statistisk set – meget nemt komme ud for den situation, at du ansætter en, der ikke vil komme til at trives på din arbejdsplads, eller at du og din medarbejder “vokser fra hinanden”.

Modsat et parforhold, er de fleste medarbejdere, nødt til at holder gode miner til slet spil indtil de finder et andet arbejde.

Men finder de ikke det, eller kan de ikke holde det inde, vil både du og resten af dine medarbejdere meget hurtigt komme til at mærke mistrivslen på jeres trivsel og måske på produktiviteten.

Mange af os har sikkert oplevet en kollega eller en leder, der helt klart skulle have haft et andet job, og hvor alt og alting er blevet mødt af modvilje og dårligt humør, jeg ved at jeg har – og at jeg også har været den der mistrivedes.

Jeg er også selv blevet fyret 3 gange under min prøvetid (dengang jeg var ung og meget kamplysten) – og i dag kan jeg se at mine arbejdsgivere (i to af tilfældende) helt klart gjorde det rigtige – for der var et mich-mach mellem mig og arbejdspladserne og det var aldrig kommet til at fungerer,

(Det 3. sted blev jeg fyret fordi jeg ikke ville gå i seng med chefen og det var selvfølgelig også en forventning, der ikke helt var blevet afstemt, inden ansættelsen).

Men det er de færreste arbejdsgiver der “tør” bruge prøvetiden som en prøvetid. Istedet for “ser man lige om det ikke kommer til at gå“, eller man “venter på man lige får slebet hjørnerne af” og “det er jo også nyt alt sammen – og jeg må give hende/ham mulighed for at falde til“.

Og det skal man selvfølgelig også – et stykke hen ad vejen.

Men vi har generelt nogle meget demokratiske og ikke-hierarkiske arbejdspladser her i landet og det kan til tider gøre det svært at udøve ledelse. Rigtig mange ledere, og måske specielt ejerledere, vil helst have at medarbejderne forstår det de siger, end de vil udstikke ordrer.

Tit er lederrollen ikke et valg, men en konsekvens af at virksomheden er vokset – og som ejer blev de naturligvis leder. Og det tager tid at føle sig tilpas i lederrollen. Ofte ligger sympatien meget mere på medarbejderens side, end på virksomhedens, eller lederens egen side.

Og har man vanskeligt ved at afskedige en medarbejder pga. følelserne i det, bliver det ikke lettere hvis man heller ikke er 100% inde i de regler, der gælder på området, og kan forskellen på den proces man skal følge, hvis man afskediger pga. forhold i virksomhedens forhold ctr. afsked pga. medarbejderen.

Men det kan læres. Og det bør læres.

Læres eller købes ind.

For gør du ikke noget, bliver det dyrt for dig. Den medarbejder der ikke trives, er ikke produktiv eller innovativ. Har ofte mange flere sygedage. Finder fejl ved dig og virksomheden og vil højst sandsynligt fortælle om dem, enten til kollegaer, eller i sit eget netværk. Og dermed får du og din virksomhed dårlig reklame. Endelig så smitter ondt i arbejdslivet – og har du en der mistrives uden at der bliver gjort noget ved det, vil du meget hurtigt kunne risikere at få en hel arbejdsplads med medarbejdere der ikke er glade.

Gør du noget kan det også blive dyrt for dig. Både advarsler og afskedigelser kan og bliver bragt for domstolene og i allerværste fald kan en uberettiget afsked koste op til 1 års løn i godtgørelse. Samt alt den tid, mavepine og – igen – snak i krogene, både ude og hjemme, som det at føre en afskedssag bringer med sig. 

Men at afskedige folk med både jura og hjerte er en kompetence der kan læres … og det er noget vi underviser i her i lovmand & coach. Med adskillige hundrede afskedigelser bag mig, vil jeg godt selv kalde mig en kompetent personalejurist.

Men der er to ting jeg er allermest stolt af – og det ene er at jeg aldrig har haft en eneste afskedsag der er kommet for en domstol eller en voldgift – og at de sager som overhovedet er forsøgt bestridt fra en fagforening, kan tælles på 3 fingre.

Det andet var den gang, en medarbejder et par måneder efter jeg havde afskediget ham kontaktede mig for at takke mig. Den proces han havde været igennem, havde nok været smertefuld, mens det var igang, men bagefter viste det sig at være en øjenåbner og hans liv havde kun forandret sig til det bedre. Det at han kom ud af sit arbejde og gjorde at han kunne slippe en rolle der egentligt forpestede hans liv.

Hvis du vil lære mere om at afskedige med jura og hjerte på rette sted, så har vi i lovmand & coach et kursus om det – og du kan læse mere om det her: Afsked – med hjerte og jura.

Kontakt Rikke på +45/26283940 eller mail: rikke@lovmand-coach.dk hvis du vil tilmeldes eller høre mere.

 

Persondataloven og anmeldelsespligt til Datatilsynet

Opsamler du det der man kalde ”følsomme oplysninger” på dine medarbejdere, i dit personalearkiv, skal du anmelde det til Datatilsynet.

Inde på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk kan du finde en anmeldelsesblanket. Den ligger under menupunktet “Anmeldelsesblanketter” og hedder “Privat virksomhed”.

For at gøre arbejdet lettere for virksomhederne har Datatilsynet udarbejdet en standard, som kan bruges som kladde for anmeldelse af personaleadministration. Den ligger her: standard.

Opsamler du ikke personfølsomme oplysninger, kan du godt have et personaleregister uden at anmelde det.

Datatilsynet skriver selv følgende omkring de to typer af oplysninger (hvis du klikker på teksten, kommer du direkte over til datatilsynets hjemmeside om personaleadministration og kan se teksten i sin helhed)

Almindelige oplysninger er f.eks. identifikationsoplysninger så som medarbejderens navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, nær familie, oplysninger om uddannelse, udtalelser, tidligere beskæftigelse, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet fravær fra arbejdet, oplysninger om pensionsforhold, kildeskatteoplysninger og oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.

 Sådanne almindelige oplysninger vil normalt kunne registreres, i det omfang virksomheden skal bruge oplysningerne.

 Virksomheden må normalt registrere de oplysninger om en ansøger, som personen selv afgiver i sin ansøgning.

Reglerne om behandling af almindelige personoplysninger findes i lovens § 6.

 Følsomme oplysninger er f.eks. oplysninger om helbredsforhold, herunder misbrug af nydelsesmidler, alkohol m.v., oplysninger om medlemskab af en fagforening, oplysninger om strafbare forhold samt andre tilsvarende rent private forhold, f.eks. om at en medarbejder er bortvist fra jobbet på grund af en grov tilsidesættelse af ansættelsesforholdet. En personlighedstest vil som regel også skulle betragtes som en følsom oplysning.

 Følsomme oplysninger er også oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold og væsentlige sociale problemer. Følsomme oplysninger er omfattet af bestemmelserne i lovens §§ 7 og 8.

 Som hovedregel må en virksomhed kun registrere følsomme oplysninger om en medarbejder, hvis medarbejderen har givet udtrykkeligt samtykke til dette.

Kurser og workshop 2014

Søger du et inspirerende og lærerigt oplæg til næste års kurser, gå-hjem-møder eller workshop i dit netværk, kontorfællesskab eller til dine kunder?

Kunne det være en ide at få en oplægsholder der kombiner nyttig viden til virksomhedsejere og iværksættere, med information om hvordan hvordan man sparer dyre lærerpenge?

… lyder det interessant, så kan et oplæg om hvordan man bliver bedre til at løse de udfordringer man har som arbejdsgiver være en mulighed.

Rikke er en erfaren oplægsholder og underviser, der på en sjovt og spændende måde guider virksomhedsejere og iværksættere udenom de faldgruber, der kan være ved at have ansatte.

Den grundlæggende ide bag alle foredragene er; “Kender du til reglerne, undgår du at skulle betale for fejltagelserne.

De er specielt rettet mod virksomhedsejere og rådgivere, der ikke selv har sin egen inhouse HR- eller personalespecialist.

Oplæg kan skræddersyes så det svarer til den enkelte gruppes behov og ønsker. Til inspiration kan nævnes nogle af de oplæg lovmand & coach allerede har på hylden:

Personalejura og ansættelsesret

 • Afsked: hvem, hvad og hvordan … og hvordan udgår man fejl der koster dyrt?
 • Ansættelseskontrakten- hvordan bliver den lovlig og hvad sker der hvis man ikke gør det?
 • Ansættelsesforholdet – kend de 10 love som det koster at overtræde
 • Den professionelle ansættelse (hvordan du undgår at fejlansætte eller lave fejl i ansættelsen)
 • Ansættelse fra A-Å

Gearing af virksomhedens administration og HR

 • Hvordan gør du din virksomhed mere effektiv – og samtidig mere værd?
 • Hvordan kan en sygdomspolitik gøre folk raske?
 • Personalepoltik og medarbejderhåndbøger – hvorfor, hvordan og hvornår?
 • Viden er guld – viden er magt … find ud af hvordan du frigør viden og forankrer den i virksomheden.

Rikke kommer ud til fyraftens eller gå-hjem-møder, morgenmøder eller som et indlæg på en workshop .

Kontakt Rikke på +45/26283940 eller mail: rikke@lovmand-coach.dk for at høre mere.

Det koster penge at ansætte forkert og lade være med at fyre

Det koster at fyre, men det koster også at lade være. Det kan på sigt koste virksomheden mere at holde på en dårlig medarbejder end lade vedkommende gå. Men det kan være svært at overskue.

Det er her, det ville være en god idé at sætte en HR-medarbejder i spil.

Ordene kunne være mine, for det er en af de ting jeg ofte siger til de ejerledere, jeg møder på min vej rundt i små- og mellemstore virksomheder.

Men det er de ikke, de kommer istedet fra Syddansk Universitet og er at læse i en artikel om små- og mellemstore virksomheders praksis vedr. ansættelse og brug af HR-kompetencer. Læs resten

Nye kurser i ansættelse og afsked – for virksomhedsejere og iværksættere

IMAG0473[1]

Sammen med Regnskabsskolen afvikler jeg to kurser her i efteråret specifikt målrettet mod virksomhedsejere og iværksættere, der selv sidder og har fingerne i det med at ansætte og afskedige medarbejdere, og gerne vil klædes ordentligt på til opgaven.

Der er tale om et heldagskursus (9-16) enten den 18. oktober eller den 4. december 2013. Fysisk finder det sted i Regnskabsskolens lokaler bag Peblinge Dossingen; Wesselgade 2, København N.

På kurset kommer vi rundt om:

 • Ansættelsesproceduren, ansættelseskontrakter og lønforhandling
 • Lovgrundlaget for ansættelser, herunder funktionærloven
 • Hvornår det kan betale sig at indgå overenskomster, og hvad konsekvenserne er
 • Kort intro til ferie- og fridagsregler, barsel og sygdom mv.
 • Ledelsesretten og hvordan utilfredshed med medarbjedere håndteres
 • Advarsler, opsigelser og bortvisninger
 • Medarbejderhåndbøger og personalepolitikker

Det koster 2.400 kr. at deltage og du melder dig til her: http://regnskabsskolen.dk/butik/kurser/ansaettelse-afsked/

Er du bogholder eller virksomhedsejer der selv sidder med bogholderiet har jeg et tilsvarende kursus den 6/11 i 2013. I 2014 er der planlagt kurser den 30/1, 1/5, 4/9 og 23/10. Dem melder man sig til her: http://regnskabsskolen.dk/butik/kurser/personaleadministration-i-bogholderiet/ (bemærk at de også kan tages som en del af diplomuddannelsen for bogholdere, så holdene er relativt små – max 10 – så hurtig tilmelding kan være nødvendigt)