Decemberspørgsmål (julefrokostskader, julegaver og snefri)

Når man kommer til december, er der næste altid 3 spørgsmål der lander på bordet i en personalafdeling:

  • Er skader sket til julefrokost en arbejdskade?
  • Er der nogen beløbgrænser for julegaver til medarbejdere?
  • Hvad gør man hvis ens medarbejderne sner inde?

Julefrokostskader

En medarbejder falder på dansegulvet og brækker et ben. To brushaner tager diskussionen til næste step og kommer op og slås på vej hjem fra julefrokosten, og giver hinanden et blåt øje. Når alkohol og kollegaer blandes i den årlige julefrokost, kan det nogen gange gå vildt for sig.

Og da jeg sad på et stor personalekontor kunne jeg godt blive mødt af spørgsmålet om hvad der kunne regnes for en arbejdsskade og hvad der lå udenfor.

I et overordnede rammer er en julefrokost også arbejde og dermed omfattet af reglerne omkring arbejdsmiljø og arbejdsskader. Og derfor vil der for de ovennævnte eksempler gælde at den første situation er en arbejdsskade og den anden er ikke.

De forhold, som skal være opfyldt, er:

Julefrokosten skal være en officiel fest – altså arbejdsgiveren står bag invitationen og er klar over, hvad rammerne er for julefrokosten er. Private arrangementer som medarbejderne selv arrangerer er altså ikke omfattet af reglerne.

Den aktivitet, som fører til skaden, skal samtidig være et naturligt led i julefrokosten. Dans anses for at være et naturligt led, mens at komme til skade mens man knuser vinduer eller kaster med flasker ikke vil betragtes på samme måde.

Skaderne skal ske inden for den officielle tidsramme, det vil sige indenfor det tidsrum hvor festen starter og slutter, også selvom julefrokosten holdes udenfor normal arbejdstid. Tager man videre i byen efter julefrokosten, er eventuelt opståede skader ikke arbejdsskader.

Stedet man holder julefrokosten er ikke afgørende. Det er en arbejdsskade uanset om man afholder det på arbejdspladsen eller på fx en restaurant.

Det er ikke krav at arbejdsgiveren eller chefen er til stede. Der er altså stadig tale om arbejdsskader efter at chefen har trukket sig tilbage.

Selvom man har en alkoholpolitik og normalt ikke må være beruset på sit arbejde, så vil det ikke have betydning i disse sager, det er stadig en arbejdsskade selvom medarbejderen er beruset.

Julegaver

Der er i hovedregel ingen grænser for hvad du som arbejdsgiver må give som gaver til dine medarbejdere. Men du skal være opmærksom på at hvis du på et år giver dine medarbejdere gaver der overstiger en værdi på 1.000 kr., så skal de beskattes af det.

Medarbejderen skal selv sørge for at indberette det til skat.

Hvis den samlede værdi af gaverne overstiger beløbsgrænsen på 1.000 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle gaverne og ikke kun det overskydende beløb.

Så hvis man vil holde sig på den rigtige side af skattereglerne så hedder det altså gaver for under 1000 kr. pr. år.

Julegaver i form af naturalier fra en arbejdsgiver m.v. beskattes dog ikke, hvis værdien af julegaven ikke overstiger et grundbeløb på 700 kr.

Sneet inde

Med de mængder sne der er faldet de sidste dage, kan der reelt opstår situationer hvor medarbejderen ikke kan komme på arbejde på grund af sne – eller ender med at komme for sent pga. sneen.

Spørgsmålet i den ene ende af spektraet er “Hvem betaler for det … er jeg forpligtet til at give mine folk sne-fri?” og i den anden ende møder man nogle gange “Hvis de ikke møder op, er det så uberettiget udeblivelse – og må jeg så afskedige/bortvise?”.

Som medarbejder er man forpligtet til at gøre hvad man kan for at komme frem til sit arbejde. Herunder tage bestik af vejret og lægge ekstra rejsetid til, hvis man ved eller kan forudse, at det er svært at komme gennem evt. sne. Man er også forpligtet til at sørge for at give sin arbejdsgiver besked hvis man bliver forsinket.

Kan man slet ikke komme, skal man naturligvis også straks kontakte arbejdsgiveren og finde ud af hvad man gør med dagen og opgaverne … og om man bruger en fridag eller bare bliver trukket i løn for den manglende arbejdsdag.

Man kan altså ikke bare blive hjemme med fuld løn pga. sne – og som arbejdsgiver kan du både forlange og forvente at dine medarbejdere møder frem også i snevejr. Og gør de ikke det, har du ret til at trække dem i løn.

Til gengæld vil du som helt overordnet hovedregl ikke kunne afskedige en medarbejder “bare” fordi vedkommende kommer for sent, eller ikke har mulighed for at komme frem på grund af vejret.

Hvis du som arbejdsgiver selv vælger at lukke arbejdspladsen pga. vejret er du dog forpligtet til at betale løn.

Som med mange andre forhold er det god fornuft, de her ting bliver drøftet eller aftalt på arbejdspladsen og eventuelt skrevet ned i en medarbejderhåndbog, sådan at reglerne ligger klar når man på et tidspunkt har brug for dem.

Du er velkommen til at lægge en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>