Fik I holdt alt ferien sidste år – ellers skal der betales for den nu!

Som arbejdsgiver må man ikke tjene på at ens medarbejdere ikke holder ferie.

Ferie er både en ret og en pligt – og som arbejdsgiver kommer du til at betale for dine medarbejderes ferie uanset om de holder den eller ej.

Har du mere end 10 ansatte har du allerede fået brev fra Arbejdsmarkedets Feriefond – med besked om, at ikke afviklet ferie for ferieåret 2011/2012 * skal indbetales inden 15. november 2012.

Har du mindre end 10 medarbejdere har du ikke fået noget brev, men du skal alligevel indberette og eventuelt indbetale hvis du har medarbejdere ansat der har ubrugt ferie – læs mere om det inde på Arbejdsmarkeds Feriefonts hjemmeside

.Det er ferieloven der bestemmer, at værdien af ikke-brugt ferie skal overføres fra virksomheden til Arbejdsmarkedes Feriefond og reglen er ufravigelig – med mindre medarbejderne er ansat efter en overenskomst eller anden godkendt aftale, der bestemmer at ubrugte feriepenge skal indbetales til en privat feriefond.

Indbetalingen slipper du altså ikke for.

Hvad er det der skal indberettet og eventuelt indbetales?

  • ubrugte feriepenge for timelønnede med feriekortordning og
  • ubrugte feriepenge for fratrådte funktionærer med feriekortordning

Skal indberettes og

  • ubrugt ferie med løn og ferietillæg for funktionærer i fortsat beskæftigelse.

Skal indbetales

Hvad er fristen?

Fristen er den 15. november – og den er ufravigelig. Betaler man ikke inden fristens udløb påløber der morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Hvad kan man gøre for at undgå det?

Løbet er kørt for den ferie der handler om sidste ferieår – men der kan stadig arbejdes med dette ferieår og det næste der starter til 1. maj 2013.

Påmindelsen om at ferie er en udgift uanset om den afvikles eller ej, bør også være en vigtig del af din forståelse og rolle som arbejdsgiver – og give dig en grund til at planlægge hvordan ferie afvikles i din virksomhed.

Ved at planlægge undgår du at ferie bliver en større udgift end nødvendigt, og det gør du ved at sikre dig;

  • at der holdes styr på dine medarbejdernes ferie,
  • at der lægges ferieplaner, så du både har ferie nok til de perioder hvor du gerne vil have at der holdes ferie (eksempelvis juleferie) og undgår at medarbejderne ikke får afviklet ferie, så du skal indbetale til Arbejdsmarkedes Feriefond

Sørg derfor at få tjek på resten af ferien for ferieåret 2012/2013 og begynd allerede nu at overvej hvordan du vil lægge planer for dine medarbejders ferie i næste ferieår.

Hos lovmand & coach kan du få hjælp til at designe en ferieplanlægning der passer ind i din virksomhed. Vi hjælper dig med at holde styr på hvornår du planlægger ferien, hvornår der skal varsles og vi skriver gerne varslingsskrivelserne, så du kan være sikker på at du gør tingene efter reglerne. Ring gerne på +45/ 26283940 og få en snak om det – eller mail til Rikke på rikke@lovmand-coach.dk.

__________

* Ferieåret 2011/2012 er det ferieår der gik fra 1. maj 2011 til den 30. april i år.

Du er velkommen til at lægge en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>