I forbindelse med mit arbejde med generationsskifte, har jeg interviewet en række virksomhedsejere om deres generationsskifte – både det gode, det dårlige og dem der ikke skete og på den baggrund har jeg samlet 10 gode råd fra virksomhedsejer til virksomhedsejer:

10 gode råd til det bedste generationsskifte:

1. Start i god tid

De bedste generationsskifter starter gerne 10 år før ejeren begynder at trække sig tilbage. På den måde kan man gøre bedst gavn af skattereglerne og nå at forberede sig selv, den nye ejer og virksomheden på skiftet af ejer

2. Gør dig selv klar

Din virksomhed kommer kun igennem et ejerskifte, hvis du som ejer ved hvad du skal lave, når du ikke skal lede din virksomhed. Er virksomheden hele dit liv, din omgangskreds, din fritidsinteresse og dit livsværk, så vil du være meget utilbøjelig med at komme i gang med bare at tænke på et ejerskifte – og du vil også have en stor risiko for at gå til, når du ikke længere har dit arbejde.

Jo bedre man har forberedt sig på og planlagt hvordan og i hvilken takt man trapper ned og trapper ud, jo større succes og fornøjelse har man med den tiden efter generationsskiftet.

3. Få fat i de rigtige rådgivere

Din normale revisor/advokat kan hjælpe en et stykke af vejen, men er ikke nødvendigvis de bedste eksperter på netop ejerskifte/generationsskifte, og en udefrakommende kan ofte se din virksomhed med mere klare og reelle øjne

Få styr på jura, skat, miljøforhold, aftaler, bevillinger mv.  – sørg for at de rigtige rådgivere rådgiver om de rigtige ting – så undgår de nemmest muligt at få ubehagelige overraskelser senere i processen

Sørg for at overdrager og overtager har hver sin rådgiver, specielt når virksomheden overdrages i familien

4. Få lagt en strategi for hvem der skal overtage virksomheden og hvordan og til hvilken pris

Er der en naturlig arvtager, eller skal virksomheden sælges eksternt, overtages af medarbejderne en lokal iværksætter eller deles mellem flere?

Skal virksomheden sælges, gives væk som gave/arveforskud, overtages som medarbejderaktier – eller skal den nye ejer arbejde købsprisen væk?

Der er mange muligheder og kombinationer for virksomhedens efterliv og jo tidligere man får overvejet og drøftet alternativerne, jo nemmere er det at lægge den rigtige strategi. Her kan en neutral rådgiver være alle pengene værd og god til inspiration

5. Gør din virksomhed klar – og interessant, for en ny ejer

I forbindelse med et ejerskifte er det er vigtigt, at du får beskrevet og kigget på din virksomhed med en købers øjne. Alt det der er en selvfølgelighed, eller findes i dit eller dine medarbejders hoved bør beskrives og skrives ned – jo bedre det er beskrevet, jo større værdi vil din virksomhed have.

Beskriv både de synlige og de usynlige og uudnyttede områder, så den nye ejer kan se potentialet. Områder der som minimum skal beskrives er:

Medarbejdere: kvalifikationer, ansvarsområder, udviklingspotentiale, arbejdsgange – kun det der er synliggjort og skrevet ned, har værdi for den kommende ejer. Trim eventuelt organisation eller start uddannelsesforløb op for kommende nøglemedarbejdere.

Virksomheden: personalepolitikker, CSR, værdier, historie – få beskrevet dine holdninger og meninger, jo mere det er beskrevet jo større sandsynlighed er der for, at det kan få et efterliv i virksomheden, og give den nye ejer forståelse for virksomhedens identitet.

Kunder: beskriv eksisterende og kommende marked og kundekreds – hvem afsætter virksomheden sine varer og produkter til og hvem kunne være potentielle kunder.

Produkter og ydelser: hvad er de vigtigste produkter eller ydelser og patenter. Hvor har I særlige konkurrencemæssige fordele, er der nye uudforskede områder, ideer der kan realiseres, områder der har været testet og fejlet.

Salg og markedsføring: hvad gør I i dag, (hvad har været forsøgt) og er der områder, der ikke er afsøgt, udtømt.

Leverandører og samarbejdspartnere: hvem handler i med og hvad er der af eventuelle aftaler, og hvorfor hvis der er en grund til samarbejdet. Hvem er og kunne være potentielle samarbejdspartnere

Økonomi og budgetter: Hvad har virksomheden af værdier, hvordan går det og hvordan forventes det at gå i fremtiden. Trim virksomheden hvor det giver mening.

6. Gør den nye ejer klar

Der ligger en stor opgave i at få gjort den nye ejer klar til at overtage ejerskabet og lederskabet,  og her gælder der som med de andre forhold, at jo tidligere man kommer i gang jo bedre. Selvom virksomheden måske skal overtages af et familiemedlem, eller en ansat og de kender til virksomhedens opgaver eller fag, er det ikke ensbetydende med at de kender til det at drive virksomheden eller rollen som leder.

For nogen er det nok at man går med som føl i en periode, for andre er det nødvendig at de kommer på en lederuddannelse, lærer noget om økonomi og budgetter, personale – eller måske får en iværksætteruddannelse inden de træder ind som ny ejer.

7. Gør din virksomhed professionel

Er der tale om en enkelmandsejet virksomhed kan det være nu der skal undersøges andre selskabsformer, etableres en professionel bestyrelse med udefrakommende medlemmer, eller indsættes et advisory board.

8. Gør dig selv professionel

Noget af det mest vanskelige ved et generationsskifte er at forholde sig professionelt til, at man ikke længere er ejer og den der sætter dagsordenen.  Nogle virksomhedsejere oplever samme følelser som forældre, der bortadopterer deres børn og ved generationsskifte i familien, oplever nogen overtagere, at de skal håndterer samme følelser som ved dødsfald, selvom deres forældre stadig er i live.

Ved at kende til det på forhånd, og lave klare aftaler om, hvordan man forholder sig til følelser, konflikter og hvor meget, hvordan og hvor hurtigt man må indføre forandringer, kan man gøre skiftet nemmere for både den nye og den afgående ejer.

9. Gennemfør ejerskiftet

Jo grundigere forberedelse, jo nemmere gennemførelse. Udover de praktiske-, økonomiske-, og aftalemæssige forhold, som man ofte har advokat og revisor ind over, kan det være hensigtsmæssig også at lave en skriftlig aftale om konkret tilbagetrækning, roller og indflydelse – og specielt en dato for fuldstændig overtagelse.

Ved generationsskifte indenfor familien kan uklarhed om konkret gennemførelse give problemer, både når den tidligere ejer forsvinder for hurtigt, eller slet ikke forsvinder.

10. Nyd friheden – og drømmen

De bedste generationsskifter er dem, hvor både den nye og afgående ejer sammen kan nyde de nye tiltag og fremgangen for virksomheden – og der er plads til både den viden og erfaring den gamle ejer har, og de drømme og visioner den nye ejer har.

De allerbedste er dem hvor ejerskiftet også har givet den begge parter mulighed for at få opfyldt deres drømme, og i den forbindelse er godt at have lagt en plan for anbringelse af eventuel formue efter salget.

Du er velkommen til at lægge en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>