Persondataloven og anmeldelsespligt til Datatilsynet

Opsamler du det der man kalde ”følsomme oplysninger” på dine medarbejdere, i dit personalearkiv, skal du anmelde det til Datatilsynet.

Inde på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk kan du finde en anmeldelsesblanket. Den ligger under menupunktet “Anmeldelsesblanketter” og hedder “Privat virksomhed”.

For at gøre arbejdet lettere for virksomhederne har Datatilsynet udarbejdet en standard, som kan bruges som kladde for anmeldelse af personaleadministration. Den ligger her: standard.

Opsamler du ikke personfølsomme oplysninger, kan du godt have et personaleregister uden at anmelde det.

Datatilsynet skriver selv følgende omkring de to typer af oplysninger (hvis du klikker på teksten, kommer du direkte over til datatilsynets hjemmeside om personaleadministration og kan se teksten i sin helhed)

Almindelige oplysninger er f.eks. identifikationsoplysninger så som medarbejderens navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, nær familie, oplysninger om uddannelse, udtalelser, tidligere beskæftigelse, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet fravær fra arbejdet, oplysninger om pensionsforhold, kildeskatteoplysninger og oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.

 Sådanne almindelige oplysninger vil normalt kunne registreres, i det omfang virksomheden skal bruge oplysningerne.

 Virksomheden må normalt registrere de oplysninger om en ansøger, som personen selv afgiver i sin ansøgning.

Reglerne om behandling af almindelige personoplysninger findes i lovens § 6.

 Følsomme oplysninger er f.eks. oplysninger om helbredsforhold, herunder misbrug af nydelsesmidler, alkohol m.v., oplysninger om medlemskab af en fagforening, oplysninger om strafbare forhold samt andre tilsvarende rent private forhold, f.eks. om at en medarbejder er bortvist fra jobbet på grund af en grov tilsidesættelse af ansættelsesforholdet. En personlighedstest vil som regel også skulle betragtes som en følsom oplysning.

 Følsomme oplysninger er også oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold og væsentlige sociale problemer. Følsomme oplysninger er omfattet af bestemmelserne i lovens §§ 7 og 8.

 Som hovedregel må en virksomhed kun registrere følsomme oplysninger om en medarbejder, hvis medarbejderen har givet udtrykkeligt samtykke til dette.

Du er velkommen til at lægge en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>