Diplomuddannelse i bogholderi (personalejura)

“Helt fantastisk med en oversigt over de vigtigste love – den skal hjem og stå på reolen!”

“Fik en hel del mere viden om ansættelsesbeviser og afskedigelser … viden som man ikke tænker over i hverdagen”

“Godt med eksempler på domme fra det virkelige liv og pkt. 3 om alle de love og regler som alle arbejdsgivere bør kende til”

“Rigtig gode tips til ansættelseskontrakter og omkring afskedigelser – vigtig viden”

“Indblik i de forskellige gældende regler for ansættelser mv. – bedre forståelse for hvordan det hænger sammen”

“Alt input var god information. Især omkring ansættelsesbeviserne og alle de forskellige partere på arbejdsmarkedet”

“God blanding af undervisning, opgaver, snak over bordet og spørgsmål :-)

“Det bedste ved dagen var dialogen og det skriftlige materiale – godt med tid til diskussioner”

Diplomuddannelse i bogholderi (personalejura)