Opbygning af HR-funktion

Tusinde tak for et super godt ½år sammen … du har klædt mig på, klædt mig af og bygget mig op – jeg er glad for det vi sammen har opnået. 

Rikke fra lovmand & coach var tilknyttet som ekstern HR-partner i 6 måneder og fik i den periode opbygget virksomhedens HR-funktion, overdrog viden til de medarbejdere der skulle sidde med det fremadrettet, håndterede personalesager, lavede arbejdsgangsanalyser og vejledninger – samt virksomhedens medarbejderhåndbog.

G i t t e  H y t t e l, direktør og ejer, C o m p l e t e  G r o u p ApS

Opbygning af HR-funktion