Personaleadministration i bogholderiet

Det kursus lovmand & coach afvikler som en del af Regnskabsskolens diplomuddannelse for bogholdere har fået følgende ord med fra kursisterne:

Undervisningen foregår på humoristisk hverdags-dansk, tak for det!

Der manglede intet. Hvad, også var godt, var at man bare kunne stille spørgsmål, under hele seancen.

Det bedste ved dagens undervisning var hvordan, man laver en personalebog, dens indhold. Som, samtidig er forebyggende, for en del misforståelser.

Det var en spændende dag – og selv om det er møntet på bogholdere, så er det også spændende for os der lige nu er medarbejdere.

Det bedste var opgaverne – og det at lave samarbejdsopgaver

Den tekniske afvikling med mange små breaks var “god stil”. Ikke dermed sagt at der skal være flere pauser, men det fungerede godt for mig sammen med det lidt tørre stof.

Der manglede ingenting -Tværtimod, jeg blev overrasket over hvor omfattende emnet er, og at det kan præsenteres på een dag.

I mindre virksomheder er det almindeligt, at der er en tæt forbindelse mellem personaleadministrationen og bogholderiet – og nogle gange er det en og samme person, som varetager opgaverne. Derfor underviser lovmand & coach i personaleadministrationen set fra en bogholders synspunkt: Hvordan er reglerne – og i hvilket omfang er det rimeligt og forsvarligt, at vi selv løser opgaverne? Hvornår er det værd at have en ekspert ind over?

Personaleadministration i bogholderiet