Personalejuridisk ekspertviden og coachende tilgang

lovmand & coach varetog et kortvarigt vikariat under en personalejuridisk  medarbejders orlov, og det var en stor hjælp at få en medarbejder ind, der kunne tage fat uden behov for oplæring.

Kombinationen af personalejuridisk ekspertviden og en coachende tilgang matcher hverdagen i en kommunal personalefunktion.

Jesper Farbøl, Forhandlingsleder, Egedal Kommune

Personalejuridisk ekspertviden og coachende tilgang