Arkiver

Jeg skylder mine ansatte, at have styr på det formelle, så de oplever en professionel ansættelse

K a t h r i n e   A r l a n d e r, fra Urban Goods forklarer hvorfor hun valgte lovmand & coach da hun skulle ansætte sin første medarbejder:

Hvorfor bruge lovmand & coach?

Som mindre selvstændig kan jeg godt lide at gøre en stor del af arbejdet selv, fordi jeg så har et fornuftigt indblik i hele min virksomhed, men særlig når det gælder juridiske områder, er det vigtigt for mig, at nogen siger god for det udkast jeg laver. Det synes jeg både er vigtigt for at sikre min virksomheder for fremtiden og samtidig synes jeg, at jeg skylder mine ansatte, at have styr på det formelle, så de oplever en professionel ansættelse, hvor de kan føle sig trygge i, at de får hvad de har krav på.

At lave en ansættelseskontrakt var helt nyt for mig og da jeg fra et tidligere samarbejde, har oplevet Rikke fra lovmand & coach som meget kompetent og enormt grundigt gav det mig en stor tryghed at søge hjælp hos hende, da jeg skulle ansætte min første medarbejder.

Hvad var dine forventninger til samarbejdet med lovmand & coach?

Min forventning inden samarbejdet med lovmand & coach var at jeg fik et professionelt forløb, som var pengene værd. Jeg valgte at kontakte netop lovmand & coach, fordi jeg kendte til Rikkes kompetencer indenfor personalejura. I netop sager, som personalejura, det vigtigt for mig, at jeg stoler på den, jeg henvender mig til.

Da jeg stod og skulle bruge den form for hjælp  var det naturligt for mig at bruge mit netværk, så jeg selv ved at vedkommende er kompetent, eller at andre kan sige god for vedkommende.

Hvad fik du ud af samarbejdet med lovmand & coach?

Jeg synes forløbet var meget nemt. Ved ansættelse af en medarbejder har lovmand & coach et skema jeg skulle udfylde. Skemaet sikrede at jeg fik vendt de rigtige ting med mine partnere før jeg talte med Rikke og det gjorde det nemt at forholde sig til alle de elementer der er ved en ansættelse.

Nu er det rigtig rart at vide, at jeg har en god standard ansættelseskontrakt for netop denne type ansættelse, og samtidig ved jeg, at jeg kan finde god hjælpe, næste gang vi skal lave kontrakt i den ene eller anden form.

Det er en yderligere tryghed, at jeg ved, at Rikke har øje for de små detajler – om det så bare er en stavefejl. Det gør mig forvisset om, at arbejdet er gennemtænkt.

…og jeg vil med god samvittighed anbefale andre i mit netværk at bruge lovmand & coach:)

Personaleadministration i bogholderiet

Det kursus lovmand & coach afvikler som en del af Regnskabsskolens diplomuddannelse for bogholdere har fået følgende ord med fra kursisterne:

Undervisningen foregår på humoristisk hverdags-dansk, tak for det!

Der manglede intet. Hvad, også var godt, var at man bare kunne stille spørgsmål, under hele seancen.

Det bedste ved dagens undervisning var hvordan, man laver en personalebog, dens indhold. Som, samtidig er forebyggende, for en del misforståelser.

Det var en spændende dag – og selv om det er møntet på bogholdere, så er det også spændende for os der lige nu er medarbejdere.

Det bedste var opgaverne – og det at lave samarbejdsopgaver

Den tekniske afvikling med mange små breaks var “god stil”. Ikke dermed sagt at der skal være flere pauser, men det fungerede godt for mig sammen med det lidt tørre stof.

Der manglede ingenting -Tværtimod, jeg blev overrasket over hvor omfattende emnet er, og at det kan præsenteres på een dag.

I mindre virksomheder er det almindeligt, at der er en tæt forbindelse mellem personaleadministrationen og bogholderiet – og nogle gange er det en og samme person, som varetager opgaverne. Derfor underviser lovmand & coach i personaleadministrationen set fra en bogholders synspunkt: Hvordan er reglerne – og i hvilket omfang er det rimeligt og forsvarligt, at vi selv løser opgaverne? Hvornår er det værd at have en ekspert ind over?

Fyraftensmøde om ansættelse og afsked

Sammen med Regnskabsskolen holder lovmand & coach i 2014 en række fyraftensmøder om ansættelse og afsked i mindre virksomheder, de har fået disse ord med sig på vejen:

Der bliver undervist på niveau hvor alle kunne være med på. Jeg kunne godt lide, at der blev vist eksempler fra den virkelige verden

God gennemgang af et svært emne – jeg følte jeg kom hjem med de vigtigste pointer

Det var et godt møde. Tiden gik for hurtigt og ikke alle emner blev gennemgået lige dybt. En god appetitvækker til et kursus.

 

God indsigt i en kompleks problemstilling

Tusind tak for en spænde og meget lærerig aften på Regnskabsskolens fyraftensmøde om ansættelse og afsked i mindre virksomheder. Du har en fantastisk evne til at gøre komplekse problemstillinger forstålige for nybegyndere som mig og jeg glæder mig til at udvide min horisont indenfor området yderligere i tiden der kommer.’

M a l i n  L i n d e b l a d  K a d i j e v i c

Founder and experienced UX Designer hos Konceptkonsulent.dk

Målgruppens behov blev tilgodeset på forbilledlig vis

lovmand og coach har ramt målgruppens behov på forbilledlig vis og udvist stor fleksibilitet i forløbet, som der har været stor tilfredshed med i virksomheden,

Lotte Thomsen, Banedanmark

..om lovmand & coachs indlæg om regler og retningslinjer for håndtering af sygemedarbejdere, der indgik i en workshop om sygefravær i virksomheden

Diplomuddannelse i bogholderi (personalejura)

“Helt fantastisk med en oversigt over de vigtigste love – den skal hjem og stå på reolen!”

“Fik en hel del mere viden om ansættelsesbeviser og afskedigelser … viden som man ikke tænker over i hverdagen”

“Godt med eksempler på domme fra det virkelige liv og pkt. 3 om alle de love og regler som alle arbejdsgivere bør kende til”

“Rigtig gode tips til ansættelseskontrakter og omkring afskedigelser – vigtig viden”

“Indblik i de forskellige gældende regler for ansættelser mv. – bedre forståelse for hvordan det hænger sammen”

“Alt input var god information. Især omkring ansættelsesbeviserne og alle de forskellige partere på arbejdsmarkedet”

“God blanding af undervisning, opgaver, snak over bordet og spørgsmål :-)

“Det bedste ved dagen var dialogen og det skriftlige materiale – godt med tid til diskussioner”

Bred orientering indenfor ansættelsesret

Sammen med Regnskabsskolen lavede lovmand & coach i maj 2013 en undervisningsdag i ansættelsesret og personalejura, for medarbejdere i større dansk virksomhed, der skulle skifte spor. Dagen fik følgende feedback.
  • “En god gennemgang af lovgivningen. Godt med små pauser, da man bedre kan holde koncentrationen. Generelt en god/lærerig dag.”
  • “Rigtig god fremlæggelse og forklaring på meget kompleks område. Det har været en superfin dag”
  • “Indblik på et stort område. Som underviser er du god til at holde vores focus. Man keder sig ikke, og dit “sprog” i undervisningen er så vi alle kan forstå det, og følge med :-)
  • “God underviser. Kommer meget bredt rundt. Jeg kan bruge dette til mit videre forløb med at søge job hvor jeg også skal have kendskab til løn”
  • “Bred orientering”.
  • “Tusind tak for et godt kursus og det materiale du gav os”.

Personalejuridisk ekspertviden og coachende tilgang

lovmand & coach varetog et kortvarigt vikariat under en personalejuridisk  medarbejders orlov, og det var en stor hjælp at få en medarbejder ind, der kunne tage fat uden behov for oplæring.

Kombinationen af personalejuridisk ekspertviden og en coachende tilgang matcher hverdagen i en kommunal personalefunktion.

Jesper Farbøl, Forhandlingsleder, Egedal Kommune

Opbygning af HR-funktion

Tusinde tak for et super godt ½år sammen … du har klædt mig på, klædt mig af og bygget mig op – jeg er glad for det vi sammen har opnået. 

Rikke fra lovmand & coach var tilknyttet som ekstern HR-partner i 6 måneder og fik i den periode opbygget virksomhedens HR-funktion, overdrog viden til de medarbejdere der skulle sidde med det fremadrettet, håndterede personalesager, lavede arbejdsgangsanalyser og vejledninger – samt virksomhedens medarbejderhåndbog.

G i t t e  H y t t e l, direktør og ejer, C o m p l e t e  G r o u p ApS

Laver rigtig gode workshops om arbejdsgangsanalyse

Rikke er supergod til at planlægge og styre en workshop. Der har været god energi og lyst til at arbejde med tingene. Bagefter har vi fået meget større overblik og gode vejledninger.

Det har været fedt med nogle øjne udefra og hun skærer roligt og kontant igennem, så man hele tiden kommer videre.

Jeg ved nu at det ikke kan betale sig at forsøge selv, og det er alle pengene værd, at få en udefra til at styre sådan en proces.

G i t t e   H y t t e l, direktør og ejer af C o m p l e t e  G r o u p  ApS