Undervisning i ansættelsesret og personalejura

Hele 20 kursister blev her i starten af september meget klogere på ansættelse og afsked og alle de regler, der rammer starten og afslutningen af et ansættelsesforhold ind – de blev de på det to-dags kursus jeg holder på Regnskabsskolen der hedder netop “Ansættelsesret og personalejura“.

Undervisningen kan tages af ejerledere der gerne vil blive klogere på de regler, de skal overholde og er også en del af diplomuddannelsen i bogholderi.

Næste kursus afvikles den 6. og 7. november – og der er stadig et par ledige pladser – er du interesseret kan du melde dig til her: TILMELDING.

Kursusbeskrivelsen er denne:

I mindre virksomheder er det almindeligt, at det er ejeren selv eller ejeren med hjælp fra sin bogholder, der står for virksomhedens personaleadministration.

På dette kursus gennemgår vi personaleadministrationen set fra arbejdsgiverens synspunkt: Hvordan er reglerne – og i hvilket omfang er det rimeligt og forsvarligt, at vi selv løser opgaverne? Hvornår er det værd at have en ekspert ind over? Målgruppen er ejerledere og iværksættere, der selv håndterer deres HR/medarbejderforhold, bogholdere samt HR-assistenter, der gerne vil være bedre rustet til at håndtere de spørgsmål om ansættelse og personaleforhold, som man får fra kunder og arbejdsgiver.

Kurset giver indblik i den lovgivning og de særlige forhold, der er omkring ansættelse og medarbejdere fra arbejdsgiversiden. Desuden får kursisterne redskaber til at arbejde videre med emnerne, hvis de selv vil i dybden med stoffet.

Du får forståelse for arbejdsmarkedet som helhed, bliver introduceret til de love, som det kan blive dyrt at overtræde, får bedre indsigt i håndtering af ansættelse, det løbende ansættelsesforhold samt afsked. I forbindelse med undervisningsdagene vil der blive introduceret og drøftet sager, der har været behandlet ved domstolene, og være mulighed for at stille spørgsmål og tage konkrete eksempler frem.

Dag 1 – Ansættelsen og udarbejdelse af ansættelsesbeviser:

 • Arbejdsmarkedets parter: Introduktion af alle de parter, der er omkring et ansættelsesforhold. I helikopterniveau kigger vi på den danske model og alle de forskellige parter, der har indflydelse på ansættelsesforholdet. Vi runder også overenskomster og deres afsmittende virkning på andre ansættelser.
 • Regler og love omkring ansættelse: Hvordan fastsætter man arbejdstiden, har man betalt/ikke-betalt frokost – og hvordan er det med arbejdstids- og arbejdsmiljøloven? Vi runder de fleste af de love og regler, der gælder, når man ansætter: tidsbegrænset ansættelse, deltidsloven, ligebehandlings- og ikke-diskriminationsloven, helbredsoplysningsloven og ligelønsloven mv.
 • De 10 vigtigste love: En del ansættelsesretlige love og regler er beskyttelseslove og kan udløse store godtgørelser, hvis de overtrædes. Du får et overblik over, hvilke love du skal kende til.
 • Funktionær og ikke-funktionær: Hvornår er man funktionær, og hvornår er man noget andet, og hvad kan det betyde for arbejdsgiveren, hvis man ansætter forkert? Du introduceres til funktionærloven og funktionærbegrebet og får indsigt i, hvilken betydning for ansættelsesforholdet.
 • Ansættelsesbeviset: At lave fejl i ansættelsesbeviset kan koste dyrt – helt op 26 ugers løn. Med ansættelsesbevisloven i hånden gennemgår vi, hvad du skal have med for at udarbejde korrekte og lovlige ansættelsesbeviser. Vi gennemgår også forskellige domme, så du kan se hvad domstolene lægger vægt på, når de dømmer i disse sager.
 • Persondataloven og medarbejderoplysninger: Persondataloven gælder for opsamling af oplysninger på medarbejdere og bestemmer, hvilke oplysninger må du indsamle om medarbejdere, og hvordan skal du opbevare dem. Vi gennemgår i hovedtræk, hvad du må registrere, og forskellen på følsomme og ikke-følsomme oplysninger.

Dag 2: Afsked og optimering af virksomheden:

 • Ledelsesrettens rammer: Hvad er ledelsesretten, hvor går grænserne, og hvad er forskellen på lovlige og ulovlige ledelsesreaktioner.
 • Misligholdelse af ansættelsesforholdet – og mulige reaktioner: Hvad er en misligholdelse, og hvordan håndterer du den som leder. Hvornår må man afskedige, og hvad er de hyppige opsigelsesgrunde.
 • Håndtering af sygdom og sygdom som afskedsgrundlag: Når medarbejderen bliver syg: Lægeerklæring, sygefraværssamtale, fastholdelsesplan, mulighedserklæring. Desuden 120-dagesreglen og udarbejdelse af sygepolitikker.
 • Afsked: Gennemgang af de to processer, når man afskediger pga. hhv. virksomhedens forhold og medarbejderens forhold. Proces, beviser og domspraksis på området:
  • a. Afsked på grund af virksomhedens forhold.
  • b. Afsked på grund af medarbejderens forhold.
 • Opsigelsesvarsler og goder.
  Hvordan beregnes anciennitet og opsigelsesvarsler. Ferie og opsigelse – samt afskedigelsen og personalegoder som telefon, mobil, firmabil mv.
 • Håndtering af syge medarbejdere (regler, politik og afsked)
  Dokumentation (friattest, mulighedserklæringer), reaktion ved manglende dokumentation/ulovlig udeblivelse, lægeerklæring fra 1. sygedag, sygefraværssamtale, fastholdelsesplan og 4-ugerssamtaler – og håndtering af evt. afsked af syg medarbejder.
 • Optimering og professionalisering af en virksomheds HR-område – specielt:
  • a. Personalepolitikker
  • b. Medarbejderhåndbøger
  • c. Arbejdsgange

Bøgerne ”Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser” og ”Bogen om ansættelsesforholdet – udfordringer, regler og afvikling” er inkluderet i kurset og bruges i undervisningen.

Undervisningen er tilrettelagt, så man ikke behøver have et personalejuridisk forkundskab, men det anbefales, at kursisterne inden undervisningen har læst kapitel 2 og 6 i “Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser” og kapitel 16-19 i “Bogen om ansættelsesforholdet – udfordringer, regler og afvikling”.

Sted: Regnskabsskolen, Wesselsgade 2, st., 2200 København N

Du er velkommen til at lægge en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>